Trainingen

Bij leidinggeven gaat het niet om het creëren van volgelingen, maar om het creëren van nieuwe leiders.

Behalve het leveren van maatwerk advies en ondersteuning, afgestemd op de specifieke situatie bij een bedrijf, heb ik op basis van mijn ervaring ook twee trainingen beschikbaar met een vast programma. Voor beide trainingen is zowel een programma voor drie dagdelen mogelijk als een programma voor vijf dagdelen. Voor deze trainingen geldt een minimum van zes en een maximum van 12 deelnemers.

Omgaan met veranderingen

Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers op een constructieve en professionele manier omgaan met veranderingen waarvoor ze niet zelf hebben gekozen. Hoe ga je om met ontwikkelingen die maken dat je anders om moet gaan met je werk, misschien zelfs wel op een manier waar je het niet mee eens bent? En hoe zit dat wanneer je als leidinggevende geacht wordt het voortouw te nemen bij de implementatie? Hoe zorg je dat je niet overweldigd wordt door wat er op je af komt?

We streven er in deze training nadrukkelijk niet naar om de deelnemers voorlopers te laten zijn in een veranderproces. Het doel is om mensen in staat te stellen met energie en overtuiging hun werk uit te voeren, of ze nu leidinggevende, zorgverlener, P&O er, ambtenaar, productiemedewerker of ICT er zijn. Of nog iets anders natuurlijk!

Leiderschap

De training “leiderschap” richt zich met name op leidinggevenden op diverse niveaus in de organisatie. Hoewel het meer formele deel van leidinggeven (de procedures, het vaststellen van de strategie) ook aan de orde komen, gaat het in deze training met name om je voorbeeldfunctie. Waar ligt je meerwaarde als leidinggevende? Wat is je rol binnen een organisatie met “zelfsturende teams”? Wat voeg je toe aan de ontwikkeling van je collega’s?

Na afronding van deze training heb je (opnieuw) een helder beeld van je visie op leidinggeven, je motivatie om deze functie te willen is versterkt en je kunt bewuste keuzes maken over het vervolg van je loopbaan.