Teamontwikkeling

Een goed team is als een salade;
herkenbare smaken en vormen en toch één gerecht.

Niet voor niets is binnen organisaties “zelfsturende teams” al jaren een terugkerend onderwerp. Immers, het overgrote deel van de teams bestaat uit volwassen mensen die in hun privéleven ingrijpende beslissingen niet uit de weg gaan en de verantwoordelijkheid nemen voor zowel financiële investeringen als de opvoeding van kinderen.

In de praktijk komt het echter voor dat niet alleen teams die al geruime tijd op een zelfsturende manier ter werk gaan maar zeker ook teams die meer vanuit een traditionele hiërarchie zijn aangestuurd, aanlopen tegen de grenzen van hun zelfredzaamheid. In die situaties kan ik ondersteuning bieden. Afhankelijk van de situatie kunnen we dat op verschillende manieren invullen.

Zo werk ik regelmatig met teams die te maken hebben met onderlinge irritaties en/of misverstanden in de communicatie. In groepsbijeenkomsten gaan we dan op een heel praktische manier aan de slag om het team op een ontspannen manier met elkaar te laten communiceren. Hierbij is nooit het uitgangspunt dat goede samenwerking betekent dat iedereen op dezelfde manier werkt, maar juist dat elk afzonderlijk teamlid een bijdrage levert aan het totaal op zijn of haar manier. Geen stamppot dus, waarin iedereen gelijk is, maar een salade, met herkenbare kleuren, smaken en vormen en juist in diversiteit heel herkenbaar als één gerecht.

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

De samenwerking kan al merkbaar verbeteren na één of twee van dergelijke bijeenkomsten, maar soms is er ook meer aan de hand dan alleen verschillende manieren van werken. Dan gaat de spanning ook dieper, lijken de verschillen onoverbrugbaar. Er worden waardeoordelen uitgesproken over collega’s richting derden, maar de gesprekken worden niet meer rechtstreeks met elkaar gevoerd.

Mensen praten niet meer met elkaar, maar over elkaar…

De ondersteuning van het team bestaat dan behalve uit groepsbijeenkomsten ook uit individuele gesprekken en waar nodig gesprekken met een aantal teamleden. Het doel is altijd herstel van de professionele samenwerking.

De teambegeleiding is te allen tijde van korte duur. Immers, de externe ondersteuning gaat uit van de kracht van de teamleden zelf. De interventie is daarom kort, maar wel degelijk intensief. Er wordt daarom altijd een concreet advies gegeven over de benodigde interne follow up en uiteraard kan na bijvoorbeeld een half jaar altijd weer een “terugkom” bijeenkomst worden georganiseerd.