Strategie bepalen

Als we niet weten naar welke haven we koers zetten,
is geen enkele wind gunstig.

Het klinkt zo logisch: als je niet weet waar je heen wilt, kom je er niet. En toch worden er in de zakenwereld en in de not-for-profit sector heel wat omwegen gemaakt en wordt het oorspronkelijke doel zelfs niet altijd gehaald.

Hoe zorgen we ervoor dat jouw bedrijf of jouw team wél op een effectieve en efficiënte manier de gewenste resultaten haalt? Er is geen grotere bron van motivatie en werkplezier voor medewerkers dan succesvol kunnen zijn in je werk en geen grotere aantrekkingskracht op klanten dan een organisatie waar mensen met plezier resultaat halen.

Waar zitten de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Kunnen de doelstellingen concreter, de opbouw logischer, heb je strategische doelen of toch meer de middelen centraal gesteld? Het afwerken van checklists voor de HKZ of andere certificaten inspireert meestal niet maar merken dat de kwaliteit van de geleverde diensten is toegenomen doet dat juist wel.

Je moet lang met je mond open op een heuvel staan,
voordat er een gebraden eend invliegt.

Een strategie geeft medewerkers/ teamleden duidelijkheid op basis waarvan ze gericht aan de slag kunnen. Dat betekent dat een strategie niet alleen bekend moet zijn bij een kleine groep mensen, maar gekend en begrepen moet worden door alle betrokkenen.
Het formuleren van zo’n strategie vraagt tijd, inspanning en continu toetsen of het nog klopt. Uiteindelijk levert het echter meer tijd, energie en goede resultaten op die de meerwaarde van het bedrijf versterken.

Daarom geven we invulling aan de lange termijn doelen, de korte termijn doelen en de criteria om de ontwikkeling te volgen op basis van informatie vanuit het hele bedrijf. Dit kan tijdens bos, -hei of strandsessies, maar ook als onderdeel van een MT-vergadering of personeelsbijeenkomst.

Mijn bijdrage bestaat uit het begeleiden van het proces, het aanscherpen van de formulering van de doelstellingen, het doorvragen bij genomen besluiten en een schriftelijke weergave van de uitkomsten van de sessie.