Diensten

Het enige dat zeker is,
is dat alles verandert.

Of het nu vanuit een eigen keuze is of omdat het wordt opgelegd; we worden in ons werk voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Dat zorgt voor uitdaging en groei maar vaak ook voor spanning, onzekerheid en onrust. Hoe blijf je zo stevig mogelijk aan het roer?

Als je geen plan hebt voor jezelf, word je onderdeel van het plan van de ander.

De rode draad in mijn dienstverlening is: zorgen dat je bewuste keuzes kunt maken. Dit geeft stevigheid en houvast aan alle betrokkenen.
Dit geldt zowel voor de strategie van je bedrijf, als voor de invulling van je baan.

Een duidelijke visie met concrete doelstellingen geeft energie om door te gaan ook als het moeilijk wordt. En hoewel een visie lang mee gaat, is het in tijden van voortdurende verandering noodzakelijk om het te toetsen aan de nieuwe realiteit.
Heeft mijn bedrijf nog voldoende meerwaarde voor haar klanten? Is mijn team nog altijd onmisbaar binnen de organisatie? En word ik nog altijd moe maar voldaan van mijn baan?

Van visie naar actie

Elke vooruitgang begint met bewustwording, maar een plan zonder actie blijft een papieren tijger. En dus zorgen we in onze samenwerking ervoor dat je duidelijk krijgt wat in de dagelijkse praktijk moet gebeuren en ook hoe je dat aan gaat pakken. En uiteraard stellen we vast met wíe je het allemaal gaat realiseren. Want je hoeft het niet in je eentje te doen.

Alleen bereik je een doel soms sneller, maar wil je dat het goed gebeurt, doe het dan samen met anderen.

De beste resultaten bereik je wanneer je met anderen samenwerkt die jouw competenties aanvullen met hun eigen talenten en kennis. Juist de diversiteit in een team maakt het sterk.

Ook wanneer je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat of bent, sta je er niet alleen voor! Ken je eigen talent en vul het aan met die van anderen in je omgeving.

Omgaan met verschillen vraagt een professionele houding en een constructieve dialoog tussen alle betrokkenen. Wanneer die samenwerking onder spanning komt te staan, kan ik helpen om het zand weer tussen de radertjes uit te krijgen. Hoe? Kijk bij de afzonderlijke diensten en verhalen uit de praktijk.